Arkiv och ritningar

Är du intresserad av att ta del av äldre ritningar på ditt hus eller har andra arkivfrågor är du välkommen att höra av dig antingen till miljö- och byggnadsförvaltningen eller direkt till Centralarkivet.

Hos miljö- och byggnadsförvaltningen kan du till exempel få ta det av gällande detaljplaner eller äldre stads- eller byggnadsplaner. Du kan också höra av dig till centralarkivet för att få ta del av äldre planer som inte längre gäller eller äldre ritningar för enskilda byggnader.