Kulturhistoriska byggnader

I Ronneby kommun finns många exempel på kulturistoriskt värdefull bebyggelse i staden och på landet. Viss bebyggelse är dessutom klassad som särskilt bevarandsvärd i kommunala planer. Detta innebär att du som fastighetsägare behöver ta hänsyn till ditt hus kulturhistoriska värde vid underhåll och förändringar.

I Ronneby stad är till exempel stadsdelarna Bergslagen och Blekan områden där det gäller särskilda bestämmelser om hur man får ändra utseendet på sitt hus. Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram en skrift som vägledningPDF för dig. I vår kommun finns också flera statliga byggnadsminnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bland annat vid Ronneby brunn. Även på landsbygden finns många goda exempel på kulturhistoriskt värdefull gårdsbebyggelsePDF. Det är inte bara den riktigt gamla bebyggelsen som kan vara värdefull, även hus från mitten av 1900-talet kan vara värdefulla även utanför utpekade områden.

Flygfoto med stadsdelarna Blekan och Bergslagen i Ronneby stad.

Stadsdelen Bergslagen ligger vid vattenfallet i centrala Ronneby stad medan Blekan sträcker sig utmed Ronnebyåns västra strand mellan staden och Ronneby Brunn i söder.

Är mitt hus K-märkt?

Att ett hus är k-märkt används oftast i dagligt tal som ett samlande begrepp för bebyggelse med kulturhistoriska värden. Ett hus eller en miljö skyddas egentligen med bestämmelser i en kommunal detaljplan eller är utpekade av staten som byggnadsminnen eller riksintressen.

Vad säger detaljplanen?

Om ditt hus är skyddat i en detaljplan eller finns med i kommunens inventeringar så kan det krävas bygglov för att göra förändringar. Eventuella förändringar ska alltid ske varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras. Kontakta oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill veta om ditt hus är skyddat i detaljplan. Du kan också själv ta del av Ronneby kommuns detaljplaner i vårt kartportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp med byggnadsvård

Förutom att du kan höra av dig till Ronneby kommun för att få veta mer om ett hus eller vilka planer som gäller för där du bor, kan du också höra av dig till Blekinge museum för att få veta mer. Har du frågor om hur du praktiskt ska gå till väga kan du läsa mer om byggnadsvård hos både Blekinge museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla planer och ritningar

Du kan få hjälp i ditt detektivarbete om ditt hus genom Ronneby kommuns arkiv. Här har vi både gamla ritningar på enskilda hus, gamla stadsplaner, byggnadsplaner och annat som kan hjälpa dig att få veta mer om just ditt hus. Du kan också ta hjälp av Lantmäteriets historiska kartorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom lantmäteriets e-tjänst. I många fall kan du också vända dig till din närmaste hembygdsförening för att få hjälp med material som annars inte brukar finnas i offentliga arkiv.