Mamma med barn på armen. Logga Årtes Landsbygdskommun 2022

Landsbygdens utveckling

Strategiskt arbetar vi för en levande landsbygd. Via flera spännande och intressanta projekt arbetar kommunen tillsammans med landsbygdens företag och invånare för att skapa största möjliga utveckling och framtid för att bo och verka på landet.

Grön melerad yta

Landsbygdens attraktivitet.

Här finns en attraktiv och trygg boendemiljö med vänliga grannar som bryr sig. Här finns en bredd av företag, varor och tjänster. Här finns upplevelserna och möjligheterna till återhämtning.

Landsbygden bjuder på rekreation av olika slag, vandring, cykling, jakt, fiske och mycket mer. Ytterligare fler uppskattar landsbygdens produkter och äter gärna den närproducerade maten. Natur- och kulturarvet är stort liksom den värdefulla arenan för skogs- och jordbruksföretag som i mångt och mycket format vårt landskap. Viktigt är också närheten till Ronneby stadskärna och övriga städer i regionen för arbetspendling och handel.

Delaktighet för framgång.

I kommunens landsbygdspolitiska program uppmuntras lokal delaktighet där Ronneby Kommunbygderåd och invånarna på landsbygden spelar en nyckelroll för att uppnå framgång. Tillsammans skapar vi attraktiva boenden, rika fritidsupplevelser och ett växande näringsliv, en landsbygd där både invånare och besökare trivs, mår bra och upplever en hög livskvalitet.

Drivkrafter som gör skillnad.

Engagerade ortsbor är en ovärderlig drivkraft. Lokal demokrati är grunden för ett hållbart och inkluderande samhälle. Hör gärna av dig med tankar och synpunkter, se kontaktuppgifter nedan.