Lokalt engagemang och delaktighet

Det lokala engagemanget är en viktig del i kommunens utvecklingsarbete där frågor och lösningar sker i dialog och samförstånd med lokala företrädare. Att bidra till att stärka bygdegruppernas inflytande över den egna bygdens utveckling och forma en samhällsplanering som bygger på människors engagemang är värdefullt. För att klara detta är ett samskapande mellan kommun och medborgare nödvändigt.

Ronneby kommunbygderåd ska ses som en kanal mellan medborgare, tjänstemän och förtroendevalda. Kommunbygderådet ska aktivt stödja och stimulera lokala initiativ, byutveckling och samhällsföreningar samt ha kontinuerlig kontakt med kommunens olika utvecklingsgrupper, företag och föreningar.

Utvecklingsarbetet för en framgångsrik dialog startade redan 2008 i projektet Hjärtats Fröjd som till stor del finansierades av Leader. Detta arbete sker idag via regelbundna strategiska möten mellan Ronneby kommun och Ronneby kommunbygderåd.