Lokala processer och forum för utveckling

Ronneby kommun kommer under åren 2022-2024 arbeta med ett projekt kring lokal utveckling som utgår från landsbygdernas egna behov.

Projektet har titeln "Lokala processer och forum för utveckling i Ronneby kommun" och är finansierat genom Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Syftet är att utforma en modell för ett kontinuerligt arbete med att identifiera och formulera landsbygdens behov utifrån den lokala samhällsnivån. Det handlar om att ge landsbygdsinvånarna makten att defniera sig själva och sina behov, samt utforma sin egen utveckling. Det centrala i projektet är de lokala processerna. Processer som drivs i lokalsamhällena men som behöver stöd av kommunen för att bli breda, inkluderande och nå resultat.

Projektets roll blir att utforma, starta och stötta lokalsamhällen att utforma lokala utvecklingsplaner. Dessa planer ska sedan lyftas till ett lokalt utvecklingsforum där representanter från lokalsamhällena tillsammans med tjänstemän från kommunen kan hitta vägar framåt.

För mer information, kontakta projektledare Robin Eriksson.

 

EU