Ödehusinventering

Ronneby kommun fortsätter verka för en levande landsbygd. Det finns ett växande intresse för att bosätta sig och verka på landsbygden, men det behövs större möjligheter till attraktiva boenden och lokaler. Därför kastas nytt ljus mot de gamla, vackra hus där benhårt fönstervirke håller i sekler som av någon anledning blivit stående tomma.


Kan de husen vara ett alternativ till kostsam och resurskrävande nyproduktion och bidra till nyinflyttning i bygder som behöver nytt blod för att fortsätta vara levande samhällen?

Efter en inledande grovinventering utgår det fortsatta arbetet från bygderna, där man bäst känner sina unika förutsättningar och behov. En lokal inflyttningsgrupp har initieras i Eringsboda som kanske kan inspirera fler.

Ronneby kommun bjuder in alla intresserade att delta i en serie av träffar och föreläsningar med start under våren 2023. Förhoppningsvis ska såväl den som letar hus som den som sitter på ett underutnyttjat hus få information och inspiration som kan bidra till att uppfylla visionen om en landsbygd som lever och frodas.

Anmäl dig till vår maillista genom att skriva till daniel.granello@ronneby.se . Skriv gärna några rader om ditt intresse för att hitta ett hus eller för att få bättre användning för ett hus som kommit att stå tomt för länge eller för ofta.