Bygga tillit genom delaktighet

Ronneby kommun kommer under 2022 och 2023 att driva och delta i en utmaningsdriven nätverksprocess med stöd av Landsbygdsnätverket.

En handfull kommuner med socioekonomiska utmaningar kommer under ett halvår genomföra en process som syftar till att bygga tillit hos människor i landsbygderna som upplever sig stå långt ifrån delaktighet i samhällsutvecklingen.

Processen består av fyra workshops mellan oktober och april. De går ut på att utbyta erfarenheter, utforska nya perspektiv, prova nya arbetssätt och förankra nya idéer internt på kommunen. Vår förhoppning är att hitta nya metoder för att arbeta med delaktighet på ett djupare och bredare sätt. Djupare som i att utgå från de behov och utmaningar människor upplever. Bredare som i att omfatta grupper som står särskilt långt från att uppleva delaktighet.

Arbetet är finansierat genom Landsbygdsnätverket oh utgör en s.k. utmaningsdriven process. Om du har perspektiv på de här frågorna som kan vara värdefulla i arbetet, eller om du vill veta mer om projektet, kontakta projektledare Robin Eriksson.