Kommunfakta

Ronneby är en kommun där gammalt och nytt förenas. Närhet, god miljö och mångfald är viktiga kvaliteter. 

Bra kommun för familjer

Vi har ett attraktivt boende, inte minst för barnfamiljer. Här kan barn och ungdomar få en trygg uppväxt, och vi är stolta över kvalite­ten i vår barnomsorg. Vi har många skolor, bå­de mindre och större, som är nyrenoverade och personalen är välutbildad.

Ronnebyfakta

Ronneby är en medelstor kommun med cirka 29 000 invånare. Avstånden i kommu­nen är korta. Vårt läge centralt i Blekinge ger oss närhet till havet, länets 800 öar och det vackra inlandet med mängder av insjöar.

Aktiv fritid i Ronneby

Här får alla möjlighet till en innehållsrik och aktiv fritid. Det finns många föreningar med ett brett utbud av aktiviteter. Kulturcentrum har en av södra Sveriges största konsthal­lar och flera ”skaparverkstäder”. Den anrika Ronneby Brunnspark har utnämnts till Sveri­ges vackraste park. Med sina planteringar, kul­turhistoriskt värdefulla byggnader och stora skogsområden är parken en fantastisk tillgång för Ronnebys invånare och tillresta turister.

Goda kommunikationer

Vill du resa bort eller behöver arbetspendla har vi goda kommunikationer i länet. Flyg­platsen i Kallinge är väl etablerad. Med Öre­sundståget åker du direkt till Köpenhamn, och Göteborg kan du nå med Kust till Kust-banan från Karlskrona. Färjor från Blekinge till Li­tauen och Polen ger ytterligare resmöjligheter.

Välkommen till Ronneby

I vår kommun finns goda förutsättningar att leva ett rikt och stimulerande liv. Vi hoppas att du ska trivas och känna dig hemma här. Vi arbetar för att öppenhet, utveckling och kvali­tet ska vara typiska kännetecken.

Välkommen att tillsammans med oss vara med och skapa framtidens Ronneby!

Ronneby - den moderna kurorten

Arbetet med att förstärka utvecklingen av näringslivet är en prioriterad fråga för Ronne­by kommun. Vi satsar på besöksnäring, lands­bygdsutveckling, centrumutveckling och före­tagsetablering. Näringsliv, kommun, utbild­ning och forskning samarbetar på olika sätt. ”Ronneby – den moderna kurorten” är en slo­gan som börjat användas. Swedish Waterjet Lab, i Soft Center, befäster Ronnebys roll som världsledande inom vattenskärning. På Soft Center finns dessutom ett 90-tal företag, lär­center för högskoleutbildning med mera.

Gribshunden - den danska kungens skepp

På 10 meters djup i Ronneby skärgård, vilar resterna av ett av världens bäst bevarade 1400-talsskepp. Gribshunden är samtida med Christofer Columbus skepp Santa Maria och Vasco da Gamas fartyg São Gabriel. Ett nytt museum planeras i Ronneby för de bärgade delarna av skeppet. Läs mer om Gribshunden på Blekinge Museums hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.