Vänortsbroar

Det finns ett betydande symboliskt värde att använda just broar för vänortssamarbetet, då det i stor grad syftar till brobyggande mellan människor och kulturer.

År 2012 firades 25-årsjubileum för vänortssamarbetet mellan Ronneby och den sydtyska staden Schopfheim. I samband med jubileet, då en delegation från Schopfheim besökte Ronneby, namngavs en bro efter vänorten. Den bro som namngavs till Schopfheimbron är den röda träbron över Ronnebyån nära Brunnskällan.

I juni 2016 fick ytterligare fyra broar namn efter några av Ronnebys vänorter. Denna gång var det Steglitz-Zehlendorf, Elblag, Høyanger och Mänttä-Vilppula som deltog i invignings- och namngivningsceremonin.

Vid varje bro finns en skylt med bronamn samt året då bron uppfördes om årtalet är känt.

Schopfheimbron, 1998
Steglitz-Zehlendorf, 1968
Elblagbron, 2015
Høyangerbron, 2001
Mänttä-Vilppulabron