Översiktsplan och detaljplaner

Här hittar du Ronneby kommuns pågående detaljplaner och stadsbyggnadsprojekt. Du kan ta del av planhandlingar och få information om hur arbetet går med olika planprojekt.

Processen att ta fram en detaljplan är avslutad när planen har vunnit laga kraft och först då kan Miljö- och Byggnadsnämnden behandla bygglov enligt den aktuella detaljplanen. Läs mer om planprocessen under den rubriken Planprocessen här nedanför.