Bostadsförsörjningsstrategi (2023)

2018 antogs kommunens första Bostadsförsörjningsprogram. Detta har nu uppdaterats och reviderats. Förslaget till Strategi för bostadsförsörjningen har samråtts under slutet 2023. Arbetet utgår från Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med strategin är att driva utvecklingen på bostadsmarknaden i önskad inriktning.

Strategi för bostadsförsörjningen är ett strategiskt och vägledande dokument vad gäller bostadsbyggandet och den framtida utvecklingen av bostadsbeståndet i Ronneby kommun. Strategin utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen och ger en översikt över Ronneby kommuns ansvar och möjligheter, för alla som på olika nivåer arbetar med eller ansvarar för de här frågorna. Strategin ska även vara vägledande vid planläggning enligt plan- och bygglagen. Samrådsförslaget hittar du längst ner på sidan under Relaterad information.

Efter samrådet sammanställs nu inkomna synpunkter och bostadsförsörjningsstrategin revideras inför beslut om antagande.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.