Så styrs Ronneby

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag.

Så styrs en kommun

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Man kan säga att det är kommunens motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 mandat. Det betyder att det finns 49 platser som fördelas mellan partierna utifrån valresultatet.

För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara skriven inom kommunen respektive landstinget/regionen. Utländska medborgare ska dessutom ha varit skrivna i landet i tre år.

Mandatfördelningen efter valet 2022

Moderaterna 9
Centerpartiet 3
Liberalerna 2
Kristdemokraterna 2
Socialdemokraterna 15
Vänsterpartiet 3
Miljöpartiet de gröna 1
Sverigedemokraterna 13
Ronnebypartiet 1

Det behövs minst 25 röster för att få igenom ett förslag i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse

Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiska representanter som ska vara med i Kommunstyrelsen. I Ronneby är det 15 ledamöter i kommunstyrelsen. Det är de som förbereder ärenden som kommunfullmäktige sedan beslutar om. När kommunfullmäktige tagit beslut ser kommunstyrelsen till att beslutet genomförs.

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar.

Nämnder

I Ronneby finns det 8 nämnder utöver kommunstyrelsen. Två av dem är obligatoriska, liksom Kommunstyrelsen. Det är Valnämnden och Överförmyndarnämnden. De andra nämnderna har kommunfullmäktige tagit beslut om. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet. Se under rubriken Nämnder i vänstermenyn.

Förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning som ansvarar för den verksamhet och service som nämnden beslutar om.