Kommunens mål och kvalitetsarbete

Ronneby kommun ska på ett bra sätt möta medborgarnas krav i olika avseenden. Det kan gälla exempelvis information, service eller delaktighet. Kommunens tjänster ska ha god kvalitet och vara effektivt genomförda. För att nå dit arbetar Ronneby kommun med förbättringar genom verksamhetsutveckling.

Här hittar du en del av de undersökningar som kommunen genomför för att säkerställa och mäta kvalitet.

Det är viktigt att kommunens politiker och tjänstemän får veta hur medborgare och företag uppfattar kommunen. Ibland genomförs därför särskilda undersökningar om kvaliteten. Undersökningarna kan riktas mot medborgare, brukare, företagare etc.