Bygga, bo & miljö

På följande sidor kan du få information om samhällsplanering, byggande, livsmedelshantering samt miljö- och hälsoskyddsfrågor i Ronneby kommun. Nederst på sidan hittar du nyheter från dessa områden.

Med anledning av den rådande situationen har vi för närvarande längre handläggningstider än vanligt. Detta betyder att det kan ta lite längre tid att få svar via telefon och e-post men också att beslut kan bli fördröjda. Vi arbetar för att hantera den uppkomna situationen.

Med anledning av låg bemanning på förvaltningen
På grund av låg bemanning kan vi tyvärr inte garantera vår service via telefon eller besök. Sedan den 11 januari 2021 har förvaltningen inte längre någon specifik servicetelefon. Istället vänder du dig till kommunens växeltelefon på 0457-61 80 00 för att nå en handläggare.

Frågor om bygglov? 
Miljö- och byggnadsförvaltningen tar endast emot förbokade besök. För att boka en mötestid kan du vända dig till Ronneby kommuns växel på 0457 61 80 00 eller skicka en mötesförfrågan till mbf@ronneby.se.

Bostadsanpassning?
Du kan nå handläggare för bostadsanpassningsbidrag genom Ronneby kommuns växel på telefon 0457-61 80 00 alternativt via e-mail mbf@ronneby.se.

Nyheter


  • Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

    Den årliga avkastningen från fonderna får användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt", ett ekonomiskt bidrag att söka för den som anser sig ha behov.

  • Missa inte möjligheten att tycka till om hur det är att leva i Ronneby kommun!

    Missa inte möjligheten att tycka till om hur det är att bo, verka och leva i Ronneby kommun! I slutet av augusti skickades SCB:s medborgarundersökning ut till 1 600 slumpvis utvalda personer i kommunen, men hittills har bara 510 personer (32,1 procent) svarat.

  • Släng inte trädgårdsavfall i naturen!

    Miljö- och hälsoskyddsenheten i Ronneby kommun får in många klagomål angående trädgårdsavfall som dumpas runtomkring i kommunen (oftast på kommunal mark). Men vad gäller egentligen kring trädgårdsavfall?