Renhållning och snöröjning

En stor del av gatu- och vägunderhållet på kommunens vägar består av snöröjning och barmarksunderhåll. Klicka dig vidare för att få reda på mer om vad kommunen respektive fastighetsägare ansvarar för.