Snö och halka

Både som bilist och gångtrafikant vill vi ha säkra och framkomliga vägar. Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning av gaturummet. Nedan finns kartor över snöröjningen och halkbekämpningen i kommunens olika delar.

Kommunens ansvar

Under vintern har Gatu- och Parkenheten beredskap. Tillsyn av vägnätet sker minst två gånger per dygn då väderleken kräver det. Gatu- och Parkenheten utför snöröjning med sex egna enheter tillsammans med 25 entreprenörer.

Högst prioritet vid ett snöfall har det högtrafikerade vägnätet och våra gång- och cykelvägar. Halkbekämpning och snöröjning påbörjas omgående när vädret så kräver. När det gäller lokalgator i bostadsområden är beredskapen något lägre. På dessa gator vill vi helst att det ska ha snöat klart innan snöröjning och halkbekämpning påbörjas. Självklart accepteras inte hur mycket snö som helst. Målet är att åtta timmar efter snöfall ska hela vägnätet vara snöröjt.

Att forsla bort snömassorna kostar mycket pengar. Det är därför först när fordon och gående börjar få svårt att komma fram som snö forslas bort. Detta görs först på de centrala kommundelarna och särskilt gång- och cykelvägar.

När våren kommer ska sanden sopas upp och köras iväg. Trots att gator och vägar vattnas samtidigt som de sopas, kan det ryka ändå. Arbetet med att ta bort vinterns sand håller normalt på i drygt två månader och påbörjas vanligen i april.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du viktiga uppgifter för väghållningen vintertid. Gångbanan utanför din fastighet ska hållas ren från snö och is. När det är halt ska den sandas. Istappar som hotar att falla ner från taket måste tas bort. Dessa skyldigheter framgår av den lokala ordningsstadgan. Snön från körbanan måste ibland plogas upp på gångbanan intill. Då befrias fastighetsägaren från sin skyldighet att ta bort snö och is från trottoaren.

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning. Det händer att röjningsfordon skadar brevlådor, staket eller liknande. Om det händer så bör fastighetsägaren så snart som möjligt meddela Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Här har vi kort beskrivit hur vi bekämpar snö och halka vintertid. Hör gärna av dig med synpunkter och låt oss veta om du får problem i vinter. Du hittar kontaktuppgifter nedan. Men försök att ha lite is i magen om det går. Snöröjning kan vara på väg!

Information om saltning och snöröjning

På kartorna nedan hittar du mer information om vilka gator vi saltar och snöröjer.