Vår organisation

Ronneby Kommun har cirka 2 500 anställda som är organiserade enligt nedanstående organisationsschema. Kommunledningsförvaltningens enheter är fr o m 2024 organiserade på ett nytt sätt. Deras sidor kommer att uppdateras inom kort. Nedanför bilden hittar du länkar till mer information om nämnder, förvaltningar och andra funktioner.