Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Förvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Stor vikt läggs vid strategiska och kommungemensamma frågor. Vi är tillgängliga och lyhörda för medborgare, politiker och anställda.

Förvaltningen organiseras i följande ansvarsområden:

Kommunstyrelsen har det huvudsakliga politiska ansvaret för kommunledningsförvaltningen.

Kommundirektör
Carl-Martin Lanér
Telefon: 0457-61 81 13
carlmartin.laner@ronneby.se

Säkerhetsskyddschef
Roland Edvinsson
Telefon: 0457-61 88 91
roland.edvinsson@ronneby.se