Arbete- och välfärdsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, funktionsstöd och arbetsmarknadsinsatser.

Arbete- och välfärdsförvaltningen ansvarar för omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen är även tillstånds- och tillsynsmyndighet för serveringstillstånd. Nedan följer exempel på vad som ryms inom förvaltningens ansvarsområde.

Funktionsstöd

Förvaltningschef
Emma Stahre
Telefon: 0457- 61 81 22
emma.stahre@ronneby.se

 • Bostad med särskild service
 • Personlig assistans
 • Korttidsverksamhet
 • Kontaktperson
 • Daglig verksamhet och sysselsättning

Individ- och familjeomsorg

 • Utrednings- och behandlingsinsatser för barn/ungdomar och deras föräldrar
 • Försörjningsstöd
 • Missbruks- och beroendevård
 • Våld i nära relationer

Arbetsmarknadsinsatser

 • Hantering av de olika arbetsmarknadsprogrammen i samarbete med Arbetsförmedlingen och Individ och Familjeomsorgen (IFO)
 • individuellt anpassade åtgärder från daglig aktivering till långsiktiga insatser som leder till arbete eller studier

Protokoll