Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), är heltidsanställd som kommunalråd.

1:e vice ordförande är Nicolas Westrup (SD) och 2:e vice ordförande är Ola Robertsson (S).

Kommunstyrelsen:

  • leder och samordnar allt arbete inom kommunen
  • ansvarar för kommunens ekonomi