Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten. Flertalet möten sker i Stadshuset, Ronnebysalen.

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter. Alla frågor som tas upp i Kommunfullmäktige har förberätts i en nämnd och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige sammanträder en gång varje månad med uppehåll i juli.

Senast en vecka innan kommunfullmäktige har sitt sammanträde ska detta tillkännages på kommunens digitala anslagstavla. Där kan du också se vilka ärenden som fullmäktige har på dagordningen.

Kommunfullmäktiges möten sänds som webb-TV och du kan titta på direktsändning eller i efterhand.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • fastställer kommunfullmäktige kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas.
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.