Service och digitaliseringsenheten

Service och digitaliseringsenheten är uppdelade i följande funktioner: