Näringsliv och kommunikation

Enhetens fullständiga namn är Enheten för näringsliv och kommunikation. Inom dess ram samlas:

Näringslivschef
Torbjörn Lind
Telefon: 0457 - 61 82 64
torbjorn.lind@ronneby.se

Biträdande näringslivschef
Angelica Coleman
Telefon: 0457 - 61 82 66
angelica.coleman@ronneby.se