Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen är vår största förvaltning med mer än 1000 anställda.

Utbildningsförvaltningen verkställer utbildningsnämndens beslut gällande:

 • kommunal förskola
 • grundskola samt skolbarnomsorg
 • anpassad skola
 • gymnasieskola
 • vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare (sfi) och
 • Kulturskolan
 • Kunskapskällan

Ansvaret omfattar också:

 • Elevhälsans medicinska insats (EMI)
 • elevhälsa,
 • modersmålsundervisning samt
 • insatser och tjänster för elever i behov av särskilt stöd.

Tf. Förvaltningschef
Ann-Charlotte Wernered
Telefon: 0457-61 78 38
E-post: ann-charlotte.wernered@edu.ronneby.se

Kontakt Utbildningskansliet
e-post: utbildningskansliet@edu.ronneby.se
Tel: 0457-61 81 43

Kontaktuppgifter till våra olika områden