Om Kulturskolan

Här hittar du information om våra terminsavgifter samt kontaktuppgifter till vår personal!

Den pedagogiska personalen kontaktar du om du t ex behöver göra en sjukanmälan eller fråga om lektionstid.

Den administriva personalen kontaktar du om du har frågor om t ex anmälningsförfarandet eller fakturan.