Centralt kansli

Utbildningsförvaltningen har ett centralt kansli på Stadshuset.


Vi på kansliet

Namn

Funktion

E-post

Telefon

Tobias
Ekblad

Förvaltningschef

tobias.ekblad@ronneyb.se

0457-61 81 20

Elisabeth

Hemjan

Kvalitetsutvecklare

elisabeth.hejman@ronneby.se

0457-61 84 52

Annika
Forss

Kvalitetsutvecklare

annika.forss@ronneby.se

0457-61 81 02

Maria
Sjölund

Kvalitetsutvecklare

maria.sjolund@ronneby.se

0457-61 83 32

Lova
Neckten

Kvalitetsutvecklare

lova.necksten@ronneby.se

0457-61 80 90

Lars

Smedjebäck

Systemförvaltare

lars.smedjeback@ronneby.se

0457-61 82 90

Ulf

Borgström

Arbetsmiljö-
samordnare

ulf.borgstrom@ronneby.se

0457-61 83 35

Helén
Svensson

Ekonomi-
handläggare,
retroaktiv avgift

helen.svensson@ronneby.se

0457-61 81 97

Helena C
Andersson

Skolskjuts-

handläggare,
allmänna frågor

helena.carlbergandersson@
ronneby.se

0457-61 81 43