Centralt kansli

Utbildningsförvaltningen har ett centralt kansli på Stadshuset.


Vi på kansliet

Namn

Funktion

E-post

Telefon

Tobias
Ekblad

Förvaltningschef

tobias.ekblad@edu.ronneyb.se

0457-61 81 20

Erica Hallberg

Verksamhetsutvecklare

erica.hallberg@edu.ronneby.se

0457-61 79 30

Annika
Forss

Kvalitetsutvecklare

annika.forss@edu.ronneby.se

0457-61 81 02

Wynona Ekesryd

Verksamhetsutvecklare

wynona.ekesryd@edu.ronneby.se

0457-61 80 79

Ann-Britt Svensson

Ekonomi-
handläggare,
retroaktiv avgift

ann-britt.svensson@edu.ronneby.se

0457-61 81 97

Helena C
Andersson

Skolskjuts-

handläggare,
allmänna frågor

helena.carlbergandersson@
edu.ronneby.se

0457-61 81 43