Trygg och säker

Här har vi samlat information om sådant som rör säkerhet och krishantering. Här finns också information om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Om du akut behöver ringa 112 och telefonen inte funkar, kan du bege dig till närmaste brandstation och låna en nödtelefon där.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi, en stor trafikolycka eller en översvämning.

Ring 112

Polis, räddningstjänst och akutsjukvård

Ring 113 13

Nationella informationsnumret vid olyckor och kriser