Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arbetar för att Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i. I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

De övergripande målen för lokala BRÅ:s verksamhet är följande

• Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
• I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Läs mer i Ronneby Kommuns Brottförebyggande program Pdf, 1.2 MB.

Följande åtgärder prioriteras

• Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen
• Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer
• Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande arbete
• Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Rådet består av

Kenneth Michaelsson (c), Ordförande
Tommy Andersson (s), Vice ordförande
Nicholas Westrup (sd)
Birgitta Ratcovich, Socialförvaltningen
Anders Karlsson, Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen
Nicklas Martinsson, Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen
Tobias Ekblad, Utbildningsförvaltningen
Carina Ringtun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Karin Svensson, Miljö- och byggnadsförvaltningen
Håkan Fridh, Ronnebyhus AB
Katarina Johansson, Kommunpolis
Alexander Vujovic, Kommunpolis
Annika Grünfeld, Företagarna
Ronny Söderberg, Kommunbygderådet
Per Johnsson, Räddningstjänsten Östra Blekinge
Doris Gustafsson, Brottsofferjouren
Bibbi Rönnlund, Trygghetssamordnare

Lokala BRÅ hör organisatoriskt till kommunstyrelsen i Ronneby kommun.