Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arbetar för att Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i. I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

De övergripande målen för lokala BRÅ:s verksamhet är följande

• Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
• I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Läs mer i Ronneby Kommuns Brottförebyggande program Pdf, 1.2 MB.

Följande åtgärder prioriteras

• Lägesbildarbete enligt metoden Effektiv samordning för trygghet (EST)
• Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen
• Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer
• Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande arbete
• Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Rådet består av

Kenneth Michaelsson (C), Ordförande
Tommy Andersson (S), Vice ordförande
Carina Aulin (SD)
Emma Stahre, Arbete- och välfärdsförvaltningen
Anna Hinseäng, Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen
Nicklas Martinsson, Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen
Tobias Ekblad, Utbildningsförvaltningen
Maria Appelskog, Vård- och omsorgsförvaltningen
Per Jonsson, Miljö- och byggnadsförvaltningen
Angelica Coleman, Näringsliv och Kommunikation
Vakant, Ronnebyhus AB
Anna Johansson, Kommunpolis
Filip Heimfors, Kommunpolis
Peter Rolfmark, Företagarna
Ronny Söderberg, Kommunbygderådet
Katarina Mansnerus, Räddningstjänsten Östra Blekinge
Eva Dahlberg, Brottsofferjouren
Bibbi Rönnlund, Trygghetssamordnare

Lokala BRÅ hör organisatoriskt till kommunstyrelsen i Ronneby kommun.