Nattvandring

I Ronneby kommun finns det grupper som "nattvandrar" i syfte att synas ute bland ungdomar och bidra till en ökad trygghet runt om i kommunen.

Ronneby kommun inbjuder i samarbete med Polisen, samtliga Ronnebys föreningar och intresserad allmänhet till att genom nattvandring bidra till ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen. Som tack för insatsen får föreningen 2 500 kronor till sin verksamhet per vandringstillfälle. Intresserade privatpersoner vandrar ideellt, utan ersättning.

FAQ Nattvandring Ronneby

Kan vem som helst nattvandra?

Vad krävs av person som ska nattvandra?

 • Att du är minst 25 år
 • Att du kan göra dig förstådd på och förstå svenska
 • Att du uppvisat ett utdrag ur belastningsregistret
 • Att du följer riktlinjer för nattvandring
 • Att du deltagit på informationskväll, eller vandrar tillsammans med minst två personer som tagit del av informationen.

Vad krävs av en förening för att få nattvandra mot ersättning?

 • Att föreningen är registrerad hos kommunen
 • Att minst fyra personer från föreningen deltar på informationskvällen.
 • Att minst fyra personer, varav minst två, har deltagit vid informationstillfället nattvandrar tillsammans
 • Att man inlämnar en rapport efter vandringen
 • Att man lämnar in/mailar ett intyg om befrielse från A-skatt till Bibbi Rönnlund.

Hur stor är ersättningen?

 • 2 500kr när fyra personer vandrar tillsammans
 • 1 500 när tre personer vandrar tillsammans

Hur anmäler man sitt intresse att nattvandra?

 • En inbjudan till informationsmötet mailas ut till föreningarna av föreningskoordinatorn i början av året
 • Inbjudan läggs även ut på ronneby.se och Ronneby kommuns Facebooksida under januari-februari

När hålls informationsmötet?

 • Vanligtvis i början av mars månad under kvällstid

Hålls det flera informationsmöten?

 • Ja, i möjligaste mån

När kan man nattvandra?

 • Säsongen börjar till påsk och pågår till höstlovet, v. 44. Vandringarna är förlagda till fredag, lördag, speciella helgdagar eller vid större arrangemang kl. 19.00 – 01.00

Var nattvandrar man?

 • I centrala Ronneby och ibland Kallinge, inför varje vandring får nattvandrarna information och tips från brottsförebyggande samordnare Bibbi Rönnlund via mail.

Hur bokar man tid för nattvandring?

 • Än så länge finns ingen möjlighet att boka digitalt så ni behöver kontakta antingen Bibbi Rönnlund bibbi.ronnlund@ronneby.se, tel. 0457-618966 eller Lotta Dahlin lotta.dahlin@ronneby.se, tel. 0457-617511 för att boka ytterligare datum.

Varifrån utgår nattvandringen?

 • Nattvandringen startar vid fritidsgården Bruket där utrustning hämtas. För att komma in i lokalen hämtas tagg på Bruket onsdag eller torsdag innan vandring. Specifika tider ges vid informationstillfället. Går också bra att maila lotta.dahlin@ronneby.se när det gäller frågor kring tagg.

Hur många gånger får man vandra mot ersättning?

 • Det finns finansiering för totalt 52 tillfällen som vi försöker fördela rättvist utifrån önskemål och antal efter informationskvällen. När det finns lediga datum därefter går det bra för föreningarna att boka ytterligare tillfällen. Schemat för nattvandringar 2024 Pdf, 139.4 kB. med hittills bokade datum finns här.

Hur och när betalas ersättningen ut?

 • Ersättningen betalas ut till angivet föreningskonto, ej till privat konto. För detta behöver en rapport fyllas i där uppgifter anges och lämnas i utrustningsskåpet efter varje vandring. Ersättningen betalas senast ut i november när nattvandringen är avslutad. För att få sin ersättning krävs att föreningen har lämnat in ett intyg om befrielse från A-skatt.