Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST - så kallas metoden som Ronneby kommun följer i sitt trygghetsskapande arbeta tillsammans med fastighetsbolag och Polisen.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Under 2019 förstärktes trygghetsarbetet i Ronneby kommun med metoden EST (Effektiv samordning för trygghet). Den togs fram av nationella BRÅ, Örebros universitet och Örebros kommun som ett pilotprojekt och har därefter etablerats som ett väl underbyggt arbetssätt. Syftet är att skapa ökad trygghet genom samverkan mellan kommun, bostadsbolag och polis. Ronneby kommun är den första kommunen i länet som arbetar enligt metoden tillsammans med polisen, Ronnebyhus och WF Fastigheter.

En gemensam lägesbild

Sedan starten har ett digitalt system införts där utbildade rapportörer runt om i kommunen kan rapportera in konkreta händelser som till exempel våld, buskörningar, inbrott eller folksamlingar som skapar otrygghet. Rapportörerna är människor som vistas i det offentliga rummet, antingen genom deras yrken eller som privatpersoner. Rapporterna sammanställs och ger en lägesbild av vad som har hänt samt när och var det hände.


Förebyggande åtgärder

Ju mer information som rapporteras in i systemet desto bättre blir underlaget för prioriteringen av resurser. Tanken är att på sikt kunna se vilka händelser som sker över tid och under vilken period på året de oftast sker.

Tillsammans för ett tryggare Ronneby

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras en regelbunden sammanfattning av lägesbilden i kommunen med fakta och konkreta tips från bland annat kommunens trygghetssamordnare och polisen.