Skydd mot olyckor

Här kan du läsa om förebyggande arbete mot olyckor. Vad du kan och ska göra, vad kommunen gör och vad olika signaler om fara betyder.

Alla har ett ansvar för att förebygga olyckor. Du själv har det för att säkra din egen bostad, en verksamhetsutövare, dvs ett bolag, regionen, staten, kommunen eller en förening, har ansvar för att säkerställa att den egna verksamheten som bedrivs så säker som det är möjligt. Kommunen och staten (myndigheter) har ansvar för föreskrifter och regler samt att säkra känsliga områden (som Serveso-anläggningar) och därmed begränsa faror rent allmänt.

Ring 112

Vid akut fara ring 112. Här når du polis, räddningstjänst och akutsjukvård