Kris och beredskap

Oavsett hur bra förberett ett samhälle är så kan det hända oförutsedda händelser som kan göra så att el, vatten och värme inte fungerar. Vi är alla ansvariga för vår egen överlevnad och behöver förbereda oss för att klar oss i minst 72 timmar. Här hittar du information om hur du klarar dig i en krissituation, får några nyttiga länkar och dessutom lite information om uppbyggnaden av det civila försvaret.

”Om krisen eller kriget kommer”

Här kan du ladda ner broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” på olika språk Länk till annan webbplats.. Den kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och handlar om hur du kan förbereda dig för att klara grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.