Samverkansöverenskommelse

I Ronneby kommun samarbetar kommun och polis i det brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten och minska brotten. Detta genom en så kallad samverkansöverenskommelse. 

En samverkansöverenskommelse är ett verktyg för kommun och polis att samarbeta som två jämbördiga parter i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det undertecknas av lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens ordförande.

Aktuellt avtal

Det nuvarande avtalet gäller för åren 2024-2027. Du kan se hela samverkansöverenskommelsen genom att klicka på länkarna:

Samverkan för ett tryggare Ronneby Pdf, 153.3 kB.

Åtgärdsplan Pdf, 745.9 kB.

Huvudområdet för samverkan är att öka tryggheten i offentliga miljöer. Till detta har fem prioriterade områden identifierats:

  • Arbeta kunskapsbaserat utifrån aktuell gemensam lägesbild
  • Minska antalet brott och otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö
  • Reducera rekrytering till kriminella nätverk och arbeta med avhopparverksamhet
  • Öka säkerheten i trafiken
  • Arbeta med brottsförebyggande åtgärder och information