Arkiv & Diarium

Öppet för alla

Vem som helst får ta del av arkiven hos svenska myndigheter. Det gäller även utländska medborgare och statslösa. Man har även rätt att vara anonym och behöver inte tala om vad man ska ha uppgifterna till. Denna långtgående rätt till insyn är en grundlag som upprättades för över tvåhundra år sedan.

Sekretesskydd

Allt är dock inte öppet. Handlingar som är känsliga på ett eller annat sätt, om de kan skada den enskilda människan eller riket, får ingen obehörig ta del av förrän så lång tid har gått att handlingarna mist sin känslighet. Oftast är gränsen satt till sjuttio år. Begränsningar i insynen regleras av offentlighets- och sekretesslagen. Om man nekas att ta del av allmänna handlingar så ska alltid en hänvisning till en paragraf i denna lag ges.

Till vilken nytta?

Du som är forskare, amatör eller vetenskapare, har här en rik källa att ösa ur. Även du som håller på med genealogi och byforskning har här mycket att hämta. I arkivet finns mantalslängder, fyrktalslängder, röstlängder och skolbetyg, vilket innebär att det går att hitta släktingar i arkivet.

Kontakt kommunarkivet

Arkivcentrum Blekinge
Ronnebyvägen 4 (Tingsgården)
372 60 BRÄKNE-HOBY

Öppettider: Måndag-fredag 08:00-16:00.

Avvikelser kan förekomma. Besök efter överenskommelse.

Kommunarkivarie
Anders Karlsson
anders.karlsson@ronneby.se

0457-61 80 81

Blekingearkivet