Beställa betygskopia

Du kan beställa betygskopia på slutbetyg från Ronneby kommuns högstadieskolor och gymnasieskola för de senaste åren. Vänd dig till aktuell skola.

Slutbetyg från gymnasiet 2015 och framåt

Betygskopior utfärdade från 2015 och framåt kan beställas från Gymnasieskolan Knut Hahn.

Betygskopior utfärdade från 2018 och framåt kan beställas från Naturbruksgymnasiet.

Slutbetyg före 2015

För betygskopia på slutbetyg från Ronneby kommuns högstadieskolor och gymnasieskola från utbildning före 2015 (och 2018 för Naturbruksgymnasiet) kontakta Kommunarkivet:

Kommunarkivarie/ Dataskyddsombud
Anders Karlsson
anders.karlsson@ronneby.se