Beställa betygskopia

Du kan beställa betygskopia på slutbetyg från Ronneby kommuns högstadieskolor och gymnasieskola för de senaste åren. Vänd dig till aktuell skola om du avslutat utbildningen efter år 2011.

Slutbetyg före 2011

För betygskopia på slutbetyg från Ronneby kommuns högstadieskolor och gymnasieskola från utbildning före 2011, kontakta:

Kommunarkivarie
Anders Karlsson
anders.karlsson@ronneby.se