Beredskapsplan

För att förbereda familjen för olika händelser och säkra att du kan klara dig i minst en vecka är det bra att planera i förväg. Här finns underlag för att du ska kunna göra en beredskapsplan.

Beredskapsplan för dig och din familj

Här finns en lista på vad som är bra att prata om och planera tillsammans.

 • Diskutera eventuella nödsituationer som kan uppstå tillsammans i familjen - till exempel brand, el-bortfall, oväder eller farliga utsläpp.

 • Diskutera hur du och de övriga familjemedlemmarna tror att ni skulle reagera vid varje form av eventuellt krisläge. Prata om hur ni kan komma i kontakt med de andra i familjen, oavsett tid på dygnet.

 • Prata igenom vad man kan göra om strömmen går eller om någon skadar sig.

 • Gör en planritning över bostaden. Markera nödutgångar från varje rum.

 • Välj två ställen att samlas på: en plats strax utanför bostaden vid en nödsituation som till exempel brand samt ytterligare en plats längre ifrån, om ni inte kan återvända till bostaden.

 • Utse en vän eller släkting, som bor på annan ort, till er kontaktperson där ni kan ge och få information om de övriga familjemedlemmarna, om ni skulle komma ifrån varandra. Se till att alla i familjen har det numret. Oftast är det enklare att få telefonkontakt med orter utanför drabbat område.

 • Lägg in viktiga telefonnummer i alla telefoner: lokala polisen, brandkår, sjukvård, giftcentralen, barnens skolor, de vuxnas arbetsplatser och så vidare. Har ni fast telefoni, sätt upp viktiga telefonnummer vid alla telefoner.

 • Försäkra er om att alla vet när och hur man larmar 112 och/eller lokala myndigheter och organisationer.

 • Installera säkerhetsutrustning, som brandvarnare, brandsläckare, brandfilt, jordfelsbrytare och spisvakt i hemmet.

 • Sök efter eventuella säkerhetsbrister i bostaden - åtgärda dem.

 • Utbilda hela familjen i grundläggande säkerhetsåtgärder och första hjälpen.

 • Förvara familjens alla värdepapper inlåsta i ett vatten- och brandsäkert skåp.

 • Förvara nödutrustning lättillgängligt.

 • Lär alla vuxna var huvudkranar till vatten, gas och ström är placerade och hur de stängs av.

 • Öva ovanstående punkter regelbundet.

 • Se till att alla i familjen har ett In Case of Emergency (ICE) nummer inlagt i mobiltelefonen. Då kan andra ringa dina anhöriga om du själv är skadad. Döp kontakten till ICE och personens namn eller relation till dig, glöm inte landsnumret +46 före mobilnummer i händelse av utlandsvistelse när olyckan inträffar. Har du skärmlås så kan du lägga en bild på ICE-numret som bakgrundsbild till låst skärm.