Enheten för hållbarhet, kvalitet och överförmyndare

Enheten har det övergripande ansvaret att integrera och utveckla hållbarhet i kommunens verksamheter genom att arbeta strategiskt med frågor som ekologisk och social hållbarhet, säkerhet, kris- och beredskap, folkhälsa och landsbygdsutveckling.

Enheten arbetar med verksamhetsutveckling, ledningsprocesser, analys och med frågor kopplat till visioner, strategier, mål, policys, program och planer.

Överförmyndarens ansvar är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

I enheten finns också anställda på Blekinge Arkipelag där det operativa arbetet sker i föreningen Biosfärsområde Blekinge Arkipelag.

Utvecklingschef
Krister Svensson
Telefon: 0457-61 84 27
krister.svensson@ronneby.se