Ledamöter & bevakningsområden

Revisorer i Ronneby kommun

Ordförande: Jan-Anders Palmqvist

Förste vice ordförande: Birger Petersson

Andre vice ordförande: Kjell GG Johansson

Ledamöter: Thomas Håkansson, Kristina Rydén, Martin Fridh Mattiasson och Peter Svensson.

Bevakningsområden

Kommunstyrelsen - Jan-Anders Palmqvist och Birger Pettersson.

Miljö- och byggnadsnämnden - Martin Fridh Matiasson och Jan-Anders Palmqvist.

Utbildningsnämnden - Kjell GG Johansson.

Överförmyndarnämnden - Peter Svensson och Martin Fridh Mattiasson.

Socialnämnden - Thomas Håkansson och Kjell GG Johansson.

Vård- och omsorgsnämnden - Peter Svensson, Kristina Rydén.

Lekmannarevisorer

Helsobrunnen AB - Jan-Anders Palmqvist med Birger Pettersson som ersättare.

AB Ronneby Industrifastigheter - Thomas Håkansson med Kjell GG Johansson som ersättare.

Ronnebyhus AB - Kjell GG Johansson med Thomas Håkansson som ersättare.

Revisorer i Kommunalförbund

Räddningstjänsten östra Blekinge - Birger Pettersson med Martin Fridh Mattiasson som ersättare.

Cura Individutveckling - Thomas Håkansson med Peter Svensson som ersättare.