Ledamöter & bevakningsområden

Revisorer i Ronneby kommun

Ordförande: Jan-Anders Palmqvist

Förste vice ordförande: Jeanette Andréasson-Sjödin

Andre vice ordförande: Jan Demerud

Ledamöter: Linda Olsson och Christer Åkesson.

Bevakningsområden

Kommunstyrelsen - Jan-Anders Palmqvist och Jeanette Andréasson-Sjödin.

Miljö- och byggnadsnämnden - Jan Demerud och Linda Olsson.

Nämnden för arbete och välfärd - JanAnders Palmqvist och Christer Åkesson.

Teknik-, fritid- och kulturnämnden - JanAnders Palmqvist och Jan Demerud.

Utbildningsnämnden - Jeanette Andréasson-Sjödin och Christer Åkesson.

Vård- och omsorgsnämnden - Linda Olsson och Jeanette Andréasson-Sjödin.

Överförmyndarnämnden - Jan Demerud och Christer Åkesson.

Lekmannarevisorer

AB Ronneby Helsobrunn - JanAnders Palmqvist.

AB Ronneby Industrifastigheter med dotterbolag - Jeanette Andréasson-Sjödin.

AB Ronnebyhus med dotterbolag - Jan Demerud.

Ronneby Miljö & teknik AB med dotterbolag - JanAnders Palmqvist.

Revisorer i Kommunalförbund

Räddningstjänsten östra Blekinge - Jeanette Andréasson-Sjödin.

Cura Individutveckling - Christer Åkesson.