Blanketter

På följande sidor har vi samlat de olika blanketter som rör miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsärenden samt plan- och byggärenden. Välj verksamhetsområde och klicka på dokumentnamn för att ladda hem önskad blankett.

PDF-blanketter

Flertalet av blanketterna är i pdf-format. För att kunna öppna dessa behöver du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat på din dator.

Du kan i de flesta fall fylla i blanketterna på skärmen och sedan spara dem i ifyllt skick. Du kan skicka in dem som en bilaga till ett e-brev om inte en namnunderskrift krävs. Mejla då till verksamheten som anges på blanketten. Att skicka in dina handlingar på vanligt papper går också bra. Information om hur kommunen behandlar personuppgifter hittar du här