Energianvändning i företag

Det finns många goda skäl att arbeta med energieffektivisering i ett företag. Med genomtänkta energilösningar finns såväl en miljö- som ekonomisk nytta att hämta.

Här har vi sammanfattat några av de nyttor som ett genomtänkt energiarbete i ett företag kan leda till.

• Det är lönsamt
• Det minskar företagets miljöpåverkan
• Företagets varumärke och image stärks
• Det minskar effekterna av energiprisökningar
• Företagets konkurrenskraft ökar
• Miljöbalkens krav följs

Miljö- och byggnadsförvaltningen propagerar för energieffektivisering och klimatanpassning i företag både genom rådgivning via energi- och klimatrådgivare och genom inspektörernas tillsyn enligt miljöbalken. Har du frågor kring detta och hur du ska gå till väga är du varmt välkommen att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Mer information hittar du på energimyndighetens hemsida, se länken här nedanför.

Belysningsföreläsningar 2018

Under 2018 erbjuder Ronneby kommun tillsammans med sina sammarbetskommuner föreläsningskvällar gällande belysning av byggnader. Du hittar mer information om evenemanget i vår företagsevenemangslista.