Nyheter Bygga, bo & miljö

Den här nyhetslistan handlar om aktuella miljö- och byggnadsfrågor.


 • Förskola anlägger ängsmark i samband med Biologiska mångfaldens dag

  Gullvivan park
  Parkenheten blev kontaktade av Ulrika Björkblom, Rektor för bland annat Gullvivans förskola i Ronneby kommun. De ville ha hjälp med att anlägga ängsmark på en del av deras skolområde då de hört talas om LONA- grön infrastrukturprojektet, vilket parkenheten med glädje ville uppmuntra.

 • Förslag till ny översiktsplan är ute på samråd

  En beskrivning av hur du kan påverka vid kommunens arbete med en ny översiktsplan.
  Nu har det blivit dags att samråda förslaget till kommunens nya översiktsplan som tar sikte på år 2045. Samrådet kommer pågå mellan den 20 maj till den 30 augusti 2024.

 • Nya regler för hantering av trädgårdsavfall

  Påsar med trädgårdsavfall.
  Information om hantering av trädgårdsavfall samt eldning av majbrasor.

 • Reslig men gränslös

  Bild på blommande parkslide
  Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen växlar upp arbetet med att minska spridningen av parkslide längs med Ronneby kommuns vägnät.

 • Trygg gång- och cykelväg till Viggen-området


  Du vet väl om att det finns en fin gång- och cykelväg mellan Ronneby och Viggen-området? Den går längs med Sörbyvägen i Ronneby och upp mot Djupdalsvägen i Kallinge.

 • Sopning av gator är ett vårtecken!

  sopning
  Sopningen av gatorna i Ronneby kommun har smugits igång och går allt enligt plan så kommer hela kommunen att vara fri från vintergrus vecka 22.

 • Gatuenhetens fordonsflotta har blir miljövänligare

  lastbil, personal
  Efter många års väntan är lastbilen till gatuenheten i Ronneby kommun äntligen på plats! Den nya lastbilen är Euro 6 klassad för minsta möjliga miljöpåverkan och kommer att underlätta vardagen för personalen.

 • Snö och halka

  skylt med snö
  Nu har vintern kommit och snön och halkan med den! Då är det bra att ha kännedom om kommunens ansvar men även vad fastighetsägare har för ansvar.

 • Det är viktigt att ha en fungerande brandvarnare hemma

  En illustration på ett finger som trycker på en brandvarnare. Texten "Byt batteri i din brandvarnare!"
  December månad firas med många tända ljus i våra hem. En bra rutin för att kontrollera din brandvarnare är väldigt viktigt för brandsäkerheten.

 • Klipp häcken - God sikt innebär ökad trygghet i trafiken

  En pojke springer bakom en välklippt häck. Sikten är god och häcken är rätt höjd enligt reglerna.
  I ett bostadsområde är vi många som ska samsas och trivas. Trafiksäkerheten är en viktig fråga och därför finns det regler för hur sikten ska hållas god. Varje tomtägare behöver göra sin insats för vi ska ha en trygg trafiksituation i våra bostadsområden.

 • Trasig belysning i höstmörkret?

  Belysning
  Hösten är här och då är det viktigt med belysning. Ronneby kommun jobbar vidare med att byta ut gatubelysningen till långlivade och energisnåla LED-lampor, men även sådana kan sluta fungera av olika skäl. Så här anmäler du trasig belysning.

 • Ronneby kommun lånar ut mark för bete och slåtter


  Nu kan lantbrukare och även privatpersoner med djur, ansöka om att låna mark av Ronneby kommun. Det är gräsytor som vanligtvis klipps med gräsklippare eller traktor.

 • Utökad 7-dygns parkering

  Lokvägen 7-dygnsparkering
  Nu finns det 15 platser för 7-dygnsparkering av personbilar på Lokvägen i centrala Ronneby.

 • Borttagning av felparkerade cyklar

  Felparkerad cykel uppmärkt med röd lapp, med budskap/fråga "Ska den stå här?", avsändare Ronneby kommun.
  Cyklar som parkerats fel eller som inte används kan flyttas av Ronneby kommun. Om din cykel blivit flyttad hamnar den på vår uppställningsplats, där du kan hämta den. Nu i juni kommer vi att gå igenom Ronneby centrum efter cyklar som är felparkerade eller ser övergivna ut.

 • Backaryds samhällsförening tog hem landsbygdspriset

  Landsbygdspriset 2022
  Prisutdelningen blev en överraskning under valborgsmässofirandet i Backaryd på söndagskvällen.

 • Ny detaljplan i södra Johannishus

  Flygfotografering med markeringar för framtida byggnation
  I veckan har den nya detaljplanen för del av Hjortsberga 4:73 fått laga kraft. Detta möjliggör uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och bostäder i södra delen av Johannishus.

 • Byte av lampor på landsbygden


  Har du märkt av att det pågår intensivt arbete längs med kommunala vägar, gator, gång- och cykelvägar i Ronneby kommun? I år arbetar vi med att byta ut hela 2500 lampor till energisnåla LED-lampor för att minska kommunens energianvändning.

 • Hitta hemmets energitjuvar med hjälp
  av en energikasse från biblioteket


  Har du energislukande apparater eller läcker ditt hem värme? Låna en energikasse kostnadsfritt från biblioteket och mät var du kan spara el och pengar hemma hos dig.

 • Ny guide som hjälper dig som vill skylta om din verksamhet


  En skyltguide finns nu tillgänglig för företag och föreningar som vill synas för kunder och medlemmar. Skyltguiden ger dig inspiration, vägledning, kunskap samt kort information om de bygglov och tillstånd som kanske krävs när du ska sätta upp en skylt.

 • Hur ser ditt Ronneby ut år 2045?

  Översiktsplan Ronneby 2045
  Våra medborgares visioner och tankar är viktiga när vårt framtida Ronneby planeras. Vi startar nu arbetet med en ny översiktsplan och inleder med en digital medborgarenkät. Hur vill du att Ronneby ska se ut i framtiden? Vad är en bra livsmiljö för dig?

 • Elda säkert i vintertid

  Varm braskamin ned eld i vintermörkret
  Vid den här årstiden är det vanligt att tända en brasa i kaminen eller i den öppna spisen. Tänk på säkerheten och att ta hänsyn till grannar, i samband med detta.


 • Mer skadegörelse mot mätutrustning

  Bryggan vid Mållsjön, sommar
  Mer skadegörelse mot mätutrustning gör att badtemperaturerna för Lilla Galtsjön, Mållsjön och Skörjesjön inte längre kan mätas och visas i tjänsten Ronneby Live.

 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  Den 1 augusti 2022 träder en ny lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt och finns i flera olika varumärken. För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram.

 • Tips på hur du kan göra ett Bi-drag


  Läget för våra vilda pollinatörer är akut. Vildbin och andra insekter ser till att vi får bland annat bär, frukt, grönsaker och håller även liv i olika vilda växter som behövs. Alla kan vi hjälpa till att våra vilda pollinatörer trivs. 

 • Tips på hur du kan göra ett Bi-drag


  Den här veckan delas ett vykort ut till alla hushåll i Ronneby kommun, med tips på hur vi alla kan hjälpa vilda pollinatörer. Vildbin och andra insekter ser till att vi får bland annat bär, frukt, grönsaker och håller även liv i olika vilda växter som behövs. Men läget för vilda pollinatörer är akut.

 • Fortsatta investeringar i landsbygdens försköningsprojekt

  Skylt vid försköningsprojekt
  Varje år satsar kommunen en miljon på så kallade försköningspengar. Det är ett sätt för kommunen att investera i landsbygden och i samhällena utanför Ronneby stad. Syftet är bland annat att utveckla och stimulera miljön för invånarna och bidra till en ökad turism.

 • Säkerhetsrisk - underspända takstolar

  takkonstruktion
  Ronneby kommun efterlyser information om byggnader med underspända raka takstolar. Den här informationen riktar sig till dig som arbetar med eller har en fastighet med denna konstruktion.