Artikeln publicerades 27 juli 2022

Tips på hur du kan göra ett Bi-drag

Läget för våra vilda pollinatörer är akut. Vildbin och andra insekter ser till att vi får bland annat bär, frukt, grönsaker och håller även liv i olika vilda växter som behövs. Alla kan vi hjälpa till att våra vilda pollinatörer trivs. 

Ronneby kommun gör ett viktigt BIdrag

Kommunen jobbar sedan flera år med att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden.

Vi har exempelvis ställt om skötseln från traditionell gräsklippning till att skapa mer ängsliknande grönområden. Klippta gräsmattor innehåller ofta få arter medan äng innehåller blommor och örter som humlor, bin och fjärilar tycker om. I anslutning till ytorna placeras även insektshotell ut. Detta görs på flera tätortsnära platser eller i villaområden.

Alla kan hjälpa våra vilda pollinatörer

Ju fler vi är som hjälper till, desto större effekt. Därför uppmanar Ronneby kommun sina invånare att göra ett BIdrag. Med lite kunskap och medvetna val kan enkla åtgärder i trädgården, på kolonilotten, uteplatsen eller balkongen bidra till både en bättre skörd och ge livsutrymme för fler arter av växter och djur. 

Du kan plantera växter som pollinatörerna gillar, använda inhemska växter, bygga ett bihotell eller låta bli att rensa bort allt ogräs.

Mer tips

Här hittar du mer information om vad kommunen gör och en massa tips på vad du kan göra, oavsett om du har trädgård, uteplats, kolonilott eller en liten balkong.