Artikeln publicerades 24 mars 2023

Ny detaljplan i södra Johannishus

I veckan har den nya detaljplanen för del av Hjortsberga 4:73 fått laga kraft. Detta möjliggör uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och bostäder i södra delen av Johannishus.

Flygfotografering med markeringar för framtida byggnation