Artikeln publicerades 19 januari 2022

Säkerhetsrisk - underspända takstolar

Ronneby kommun efterlyser information om byggnader med underspända raka takstolar. Den här informationen riktar sig till dig som arbetar med eller har en fastighet med denna konstruktion.

takkonstruktion

Med anledning av ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna våren 2020 har Statens haverikommission uppmanat Sveriges byggnadsnämnder att undersöka om denna typ av takkonstruktion finns inom respektive kommuns verksamhetsområde. Det rör sig om takkonstruktioner med underspända raka limträbalkar.

Miljö- och byggnadsnämnden efterlyser uppgifter om byggnader inom kommunen med denna typ av takkonstruktion. Byggnader med denna konstruktion kan även vara under uppförande eller projektering och det är därför viktigt att identifiera även dessa.

Takkonstruktioner med underspända raka limträbalkar förekommer i idrotts- och industrihallar, köpcentrum, mässhallar, ridhus, ekonomibyggnader och lagerlokaler men kan även förekomma i andra slags byggnader.

Vi behöver din hjälp med att få kännedom om fastigheter med denna konstruktion!

Du som äger kännedom om byggnader med takkonstruktioner bestående av underspända raka limträbalkar uppmanas kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du är osäker på om en takkonstruktion består av underspända limträbalkar uppmanas du också att kontakta oss. Du kan kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen via e-post mbf@ronneby.se eller via kommunens växel 0457-618000.

Mer information

Anmälan till tillsynsmyndigheten om möjliga risker med viss typ av takkonstruktion

Utvärdering av stomsystem Tarfallahallen i Kiruna