Artikeln publicerades 6 mars 2023

Byte av lampor på landsbygden

Har du märkt av att det pågår intensivt arbete längs med kommunala vägar, gator, gång- och cykelvägar i Ronneby kommun? I år arbetar vi med att byta ut hela 2500 lampor till energisnåla LED-lampor för att minska kommunens energianvändning.

Arbetet startade i Ronneby och Kallinge. Under mars fortsätter arbetet i Eringsboda och sedan i Hallabro, Backaryd och Belganet. Kommunen har ca 2500 lampor på landsbygden varav ca 250 redan är bytta. Vi räknar med att byta ytterligare ca 1000 lampor på landsbygden fram till midsommar.

Minskad energianvändning är en del i kommunens hållbarhetsstrategi och bytet till LED-lampor sänker förbrukningen för gatubelysning med 70% per lampa. Vill du läsa mer om kommunens hållbarhetsarbete och den kommunala hållbarhetsstrategin hittar du informationen här: https://www.ronneby.se/kommun.../hallbar-utveckling.html Länk till annan webbplats.