Artikeln publicerades 23 november 2022

Hur ser ditt Ronneby ut år 2045?

Våra medborgares visioner och tankar är viktiga när vårt framtida Ronneby planeras. Vi startar nu arbetet med en ny översiktsplan och inleder med en digital medborgarenkät. Hur vill du att Ronneby ska se ut i framtiden? Vad är en bra livsmiljö för dig?

Översiktsplan Ronneby 2045

Ronneby kommun står inför arbetet att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen och i det arbetet vill kommunen ha med dig. Arbetet startas upp med en tidig medborgardialog i form av en digital enkät. Syftet är att i ett tidigt skede samla in perspektiv från kommuninvånare och besökare. Perspektiven blir en del i ett kunskapsunderlag till framtagandet av ett planförslag. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är en lång process som påbörjats 2022 och med målsättningen att översiktsplanen ska vara redo att antas av kommunfullmäktige under 2025. Det kommer att ges flera möjligheter till dialog under processen.

Klicka här för att komma till enkäten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om det pågående arbetet kommer finnas och uppdateras löpande på Ronneby.se/ronneby2045.