Artikeln publicerades 21 december 2023

Samråd - Vattentjänstplan för Ronneby kommun

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till vattentjänstplan för Ronneby kommun som nu samråds fram till den 31 januari.

Vattentjänstplanen beskriver:

  • Hur kommunen långsiktigt planerar att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster
  • Vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Under tiden 2023-12-18 t.o.m. 2024-01-31 har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handlingarna och mer information hittar du här. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset och Stadsbibliotek i Ronneby.

Senast 2024-01-31 ska du lämna dina synpunkterna till Kommunstyrelsen.