Artikeln publicerades 7 december 2023

Snö och halka

skylt med snö

Nu har vintern kommit och snön och halkan med den! Då är det bra att ha kännedom om kommunens ansvar men även vad fastighetsägare har för ansvar.

Både som bilist och gångtrafikant vill vi ha säkra och framkomliga vägar. Högst prioritet vid ett snöfall har det högtrafikerade vägnätet och våra gång- och cykelvägar. Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning av gaturummet.

Under vintern har Gatu- och Parkenheten beredskap och utför snöröjning med egna enheter tillsammans med entreprenörer.
Vill du ha mer information angående vilka vägar som ligger under kommunens ansvar att snöröja så hitta du det här.
Du hittar även information om hur du ska gå tillväga om du har fått en skada på t.ex. brevlåda eller liknade.

Tänk på att köra varsamt och håll avstånd.