Artikeln publicerades 11 mars 2022

Fortsatta investeringar i landsbygdens försköningsprojekt

Varje år satsar kommunen en miljon på så kallade försköningspengar. Det är ett sätt för kommunen att investera i landsbygden och i samhällena utanför Ronneby stad. Syftet är bland annat att utveckla och stimulera miljön för invånarna och bidra till en ökad turism.

Skylt vid försköningsprojekt

En ansökan om försköningsmedel kan gälla allt från att bygga ett vindskydd, sätta upp en infotavla, anlägga ett gångstråk till att ta fram en hel park. Sammanlagt har flera hundratals projekt utförts med försköningsmedel under åren, men de ideella kraften är de mest betydelsefulla för att ro projekten i land. Läs mer om kommunens arbete med försökningspengar här.

Projekt 2021

Nedan följer en beskrivning av några av de projekten som genomförts under 2021 med hjälp av försökningspengar.

Johannishus

En ny rastplats har anlagts vid ån i Johannishus. Foto: Mikael Lövdahl

Brygga

En ny brygga har byggts i Lilla Galtsjön i Belganet. Foto: Thomas Gylling

Tak över grillplats

I Strångamåla har ett tak byggts över grillplatsen i samarbetet med Bräkne Hoby Norra Samhällsförening. Foto: Aline Nysingh

Svenmanska parken

I Svenmanska parken i Bräkne-Hoby ansökte Bygd i Samverkan om att bygga ett tak som ersatte en gamla en pergola. Foto: Aline Nysingh

Bär bänk

Nya bänkar har placerats ut vid Slättanäs badplats i Listerby, Listerby Samhällsförening. Foto: Aline Nysingh

Omklädningsrum

I Saxemara har omklädningsrum byggts på den yttre badplatsen, Saxemara Samhällsförening. Foto: Bo Svensson

Klätterplank

Bräkne Hoby Norra Samhällsförening har länge önskat lekredskap till dom minsta besökarna i Strångamåla, något som blev möjligt med hjälp av försköningspengarna 2021. Foto: Aline Nysingh

Lekstuga

Lekstuga i Stångamåla. Foto: Aline Nysingh

Bänk

I Järnavik har bänkar och skyltar byggts och satts upp för att göra området mer tillgängligt för besökare. Foto: Aline Nysingh

Skyltar

Skyltar i Järnavik. Foto: Aline Nysingh

Fasad

I Eringsboda har fasaden målats om på Byahuset. Foto: Stefan Rehberg

Infotavla

I Johannishus har informationstavlan renoverats. Foto: Stefan Rehberg

Park Johannishus

Nya bänkar i den lilla parken i Johannishus. Foto: Mikael Lövdahl

park

Bild från den lilla parken i Johannishus. Foto: Mikael Lövdahl