Uppvärmning

Uppvärmning är en viktig fråga för många fastighetsägare där en så god hushållning som möjligt ofta är önskvärd. På följande sidor kan du läsa mer om uppvärmningssätt och typer av uppvärmningssystem.

Fördelning av husets totala energiförbrukning

I ett genomsnittligt hushåll förbrukas en viss mängd energi till olika uppgifter. Fördelningen brukar se ut ungefär som följer här i tabellen nedanför. En tumregel är att en höjning av inomhustemperaturen med en grad ökar uppvärmningskostnaden med ungefär 5%.

Fördelning av uppvärmningskostnaden.

Typ av förbrukning

Andel

Uppvärmning

Ungefär 60%

Hushållsel

Ungefär 25%

Varmvatten

Ungefär 15%

 

Två typer av system

Energi tillförs som fast eller flytande bränsle eller i form av luft och solenergi. Denna omvandlas och förs med hjälp av olika typer av värmesystem ut i huset. Det finns i huvudsak två typer av system: vattenburet system och luftburet system. Skillnaden är att vattenburna system har en viss "tröghet" eftersom det tar lägre tid för vatten att avge energi än luft. 

Vattenburet system

Det vattenburna systemet använder just vatten som bärare av värmen fram till element eller golvvärmeslingor. En stor fördel med ett vattenburet system är att man inte blir låst av ett särskilt sätt att producera energin. Varmvattnet kan hettas upp med i princip vilken form av värmeanläggning som helst. Det vanligaste är ett vattenburet system, då en viss tröghet är att föredra. Nackdelen är att systemet inte hänger med vid häftiga temperatursvängningar, framför allt i fallet med golvvärme.

Luftburet system

Det luftburna systemet använder luften som bärare, som i exempelvis en luftvärmepump. Det finns även golvsystem för denna variant men tyvärr har det funnits en hel del problem med detta system.

Direktverkande el

Även direktverkande el är en vanlig form av uppvärmning. Här leds elen direkt till elementen eller direkt till golvvärmeslingan och avger energin.